02

Момент от семинара

В сградата на Българския олимпийски комитет (БОК) завърши заключителната част от образователния семинар по „Олимпизъм и олимпийско движение“ за бакалаври и магистри от Националната спортна академия (НСА) „Васил Левски“. Програмата включва цикъл от лекции и изготвяне на проекти, свързани с подготовка на младите специалисти за участие в инициативите на БОК и разпространение на Олимпизма в България. На заключителното заседание председателят на БОК Стефка Костадинова представи някои важни акценти от дейността на БОК през 2014 г. и сподели своя личен опит като именита състезателка и ръководител, а изявлението й бе посрещнато с много интерес от участниците в срещата. В своето послание към студентите тя подчерта важната мисия на БОК да работи за развитие на сътрудничеството между спортните организации и държавните институции, което е необходимо, за да се запазят ценностите и постиженията на българския спорт. Световната рекордьорка в скока на височина, заяви отново своята позиция за насърчаване на олимпийското образование във Висшите учебни заведения, и по-специално, в НСА, като важна перспектива за изграждане на ново поколение спортни специалисти с отворена визия и инициативност за отстояване ценностите на олимпийската идея в предизвикателствата на съвременния свят.

 

03Стефка Костадинова (в средата)

Leave a Reply

Your email address will not be published.