Професор Лиана Апостолова от Медицинския Университет в Индиана, ще ръководи най-новите проучвания за ранно диагоностициране на болестта на Алцхаймер в САЩ. Д-р Апостолова е получила дарение от 7,6 милиона долара от Националния Институт по Здравеопазване (NIH).

Проф. д-р Лиана Апостолова

В сферата на борбата с болестта на Алцхаймер, това е втората по големина финансова подкрепа в света. С помощта на тези средства, д-р Апостолова ще започне изграждането на нова изследователска програма с обща стойност над 45 млн. долара, фокусирана върху Алцхаймер пациенти, които развиват началните симптоми на болестта преди 65-годишна възраст. Този вариант на Алцхаймер се среща в едва 5% от болните.

Проф. д-р Лиана Апостолова

„В сравнение с пациентите с класическата форма на Алцхаймер с начални симптоми след 65 год. възраст, младите пациенти с това заболяване не се допускат до клинични изследвания и терапевтични проучвания, заради тяхната относително млада възраст, казва д-р Апостолова. Нашите изследвания сочат, че тази форма на Алцхаймер има висока генетична обремененост и прогресира много агресивно.“

Научната програма на д-р Апостолова, наречена „Longitudinal Early-onset AD Study (LEADS)“, ще създаде мрежа от клинични центрове в Съединените щати, която ще набере голяма група пациенти с този ранен вариант на болестта и ще събере клинични и психологични данни, много различни биомаркери и ДНК за генетични проучвания.

„Данните от LEADS ще позволят да направим прецизно сравнение между клиничните, психологичните, структурните, патологичните, кръвните, ликворните и генетичните прилики и разлики между болестта на Алцхаймер с ранното начало под 65-годишна възраст и класическата форма на болестта с късно начало над 65-годишна възраст. Нашите изследвания ще доведат до нови терапевтични стратегии“, добавя д-р Апостолова.

Проектът ще включи изследователски и клинични центрове от 16-те най-престижни университета в САЩ.

Проф. д-р Апостолова в ученическите си години

Проф. Лиана Апостолова произхожда от научно семейство. Двамата й родители са професори по органична химия и биохимия. Дядо й – проф. д-р Стефан Попов, е завеждал Катедрата по Физиология на Плевенския Медицински Университет. Нейният прадядо – проф. д-р Тошко Петров, е един от основателите на Медицинската Академия в България. Неговият бюст е издигнат в двора на Академията в София, заедно с бюстовете на другите й основатели.
Д-р Апостолова е родена на връх нова година в София. Израснала в столицата, завършва Първа немска гимназия с пълен успех. През 1998 г. е наградена със „Златен Хипократ“. Званието се дава от Медицинска Академия в София, за пълно отличие през цялото следване. След пристигането си в САЩ, в периода 2000 – 2003 г., продължава образованието си с резидентура по неврология в Университета на Айова. В следващите две години специализира в областта на Алцхаймер и други деменции в Калифорнийския Университет в Лос Анджелис. Завършва научна специализация в клиничните изследвания.
В периода 2005 – 2011 г. работи като асистент в Катедра по неврология в Калифорнийски университет в Лос Анджелис.
От 2010 г. до 2017 е учредителен директор на Центъра за невроизследователска работа в UCLA-Easton, Център за болестта на Алцхаймер Мери С. Истън, Калифорнийския университет в Лос Анджелис.
В годините от 2011 – 2015 е доцент в Катедра по неврология в Калифорнийския университет в Лос Анджелис.
През 2015 г. защитава професорантура по неврология, радиология, медицинска и молекулярна генетика в Университета в Индиана. Получава титлата „The Barbara and Peer Baekgaard Professor“ по Алцхаймер на името на Барбара и Пиир Бекгард, които са донори, подкрепящи научната й работа. Тя носи титлата като признание за щедростта им.

Проф. д-р Апостолова със семейството си

В света на медицинската наука, българката е призната с много научни награди. През 2007 г. получава наградата „Туркен“ за научни изследвания. Три години по-късно, през 2010, Американската Академия по неврология й присъжда изследователска награда в гериатричната неврология. Същата година, Американска федерация за изследване на здравеопазването й връчва наградата „GE-Healthcare Junior Investigator Award“, за отлични постижения в областта на изследванията.
Професор Лиана Апостолова има публиквани над 100 статии и 12 книги в областта на медицината.

В-к: „България“

Leave a Reply

Your email address will not be published.