Генералният консул на Република България в Чикаго Иван Анчев проведе среща с Томас Чой от офиса на губернатора на щата Илинойс Брус Раунър (Thomas Choi, Public Engagement Manager, Office of the Governor Bruce Rauner). Г-н Чой отговаря за връзките с обществените организации, в т.ч. и чуждите дипломатически представителства. Срещата беше по инициатива на ГК-Чикаго и имаше за цел задълбочаване на двустранното сътрудничество с Офиса на губернатора на Илинойс и представяне на някои от по-значимите инициативи, планирани от генералното консулство през 2018 г. И двете страни изразиха единно мнение, че българската общност е видима и много важна част от обществения живот на щата. Беше постигната договореност конкретни български събития да намерят място в календара по отбелязването на 200-годишнината от създаването на щата Илинойс.

Двете страни се обединиха около мнението, че са налице всички предпоставки за дълготрайно и пълноценно сътрудничество.

ГК-Чикаго

Leave a Reply

Your email address will not be published.